Polowanie zbiorowe 11.11.2013

11.11.2013r odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 70 Nagoszyn-Przecław.
Organizator polowania: kol.Marian Trzpis (dziękujemy za sponsorowanie śniadania)
Prowadzący polowanie: kol.Wojciech Rachwał (dziękuję kol.Waldemarowi Krupie za pomoc w rozprowadzaniu)
Król polowania: kol.Paweł Sowa (dzik)