Zakończenie sezonu polowań zbiorowych 2023/2024 w Kole Łowieckim ,,Diana ‘’ Mielec

Koledzy, sezon polowań zbiorowych jak i indywidualnych

dobiega końca, dlatego spotkaliśmy się, aby podsumować

nasze polowania. Niektórych św. Hubert i Knieja darzyła

obficie, dla niektórych była trochę mniej hojna.

Ale najważniejsze jest to, że dotarliśmy do końca

sezonu w tym samym składzie w jakim rozpoczynaliśmy

sezon ,z wykonanymi planami.

Zacznę od podsumowania polowań zbiorowych. Nie było ich za wiele, ale jak zawsze były one na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o organizacje i ich prowadzenie. Nie były to te polowania i pokoty, które koledzy pamiętają z przed kilku sezonów z wiadomej przyczyny jaką jest ASF. Dlatego pragnę podziękować w imieniu Zarządu Koła wszystkim kolegą, którzy brali udział w tych polowaniach. Duże podziękowania należą się prowadzącym polowania, za prowadzenie polowań na bardzo wysokim poziomie.
Kolegą organizatorom wspomnianych polowań dziękujemy za sprawną organizacje i przygotowywanie smacznych posiłków nieodpłatnie. Nie mógł bym zapomnieć o naszych kolegach podkładaczach - Jakubie i Przemku i Sławomirze i ich czworonogach bez których polowanie nie miało by najmniejszego sensu. Dziękuje wszystkim kolegą, którzy przybywali na polowania zbiorowe chcieli zapolować i spotkać się z kolegami i podtrzymywać tą piękna tradycje polowań. Koledzy, w sezonie odbyło się 13 polowań zbiorowych, w których pozyskaliśmy zwierzynę grubą: jelenie dziki i drapieżniki. Nie ma co ukrywać, że frekwencja na polowaniach zbiorowych była bardzo słaba, dlatego apeluje zwłaszcza do młodych adeptów łowiectwa o większe zaangażowanie w polowania w przyszłym sezonie .

Jeśli chodzi o polowania indywidualne i plany pozyskania zwierzyny w naszym Kole, które nie są małe z przykrością stwierdzam, że jak na tak dużą ilość członków naszego koła, zostały one zrealizowane tylko przez kilku myśliwych, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu pasji i poświęceniu wykonali odstrzał zwierzyny, który został na nas nałożony ,niejednokrotnie kosztem nieprzespanych nocy, zaniedbaniem rodziny i pracy. Dlatego pragnę za to poświęcenie serdecznie podziękować kolegą
Dlatego proszę też wszystkich kolegów obecnych na dzisiejszym podsumowaniu sezonu i tych nie obecnych, którzy będą to czytać o wzięcie sobie do łowieckich przemyśleń, planów na nowy sezon. Apeluję, aby zadać sobie znaczące pytanie „Co planuje zrobić dla mojego koła w przyszłym sezonie?”Jeszcze raz dziękuję wszystkim kolegą, którzy wykonali tę trudną pracę.
Koledzy -Zarząd Koła wyłonił w tym sezonie Króla oraz dwóch wice-królów.
Król sezonu - Kol. Waldemar Krupa
I wice-król sezonu - Kol. Rafał Wilk
II wice-król sezonu- Kol. Michał Sznajder
Koledzy,Zarząd Koła pragnie uhonorować tych trzech kolegów nagrodą pieniężną – voucher do zrealizowania w sklepie myśliwskim w kwocie po 1000 zł dla Króla Sezonu, I wice-król sezonu II wice-król sezonu
Kontynuując podziękowania,chcemy także uhonorować dyplomami naszych podkładaczy – Jakuba Czuchra Przemysława Barana i Sławomira Steca za ich zaangażowanie i pomoc w usprawnieniu polowań zbiorowych. Dziękuję podłowczemu Wojciechowi Rachwał za profesjonalne przygotowanie i prowadzenie polowań zbiorowych w tym sezonie.

Serdeczne podziękowania chcemy skierować również pod adresem Kolegów Roberta Kobosa Pawła Kobosa Jacka Dąbrowskiego za ich wsparcie finansowe i rzeczowe oraz przygotowanie części kulinarnej na każdą uroczystość.
Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim kolegom którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji roczne go planu łowieckiego.

Z Myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!
Łowczy Koła Łowieckiego „Diana” Mielec
Waldemar Krupa