Mali Goście w 'DIANIE' Mielec

17.10.2022 r dzieci z Samorządowego Publicznego Przedszkola oraz Szkoły

Podstawowej z Podborza były gośćmi w Domku Myśliwskim Koła Łowieckiego

'DIANA' Mielec.

Piękna złota polska jesień sprzyjała przeprowadzonym z dziećmi zajęciom.

 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach -Maciej Rachwał PSPR w Mielcu.

     Św. Hubert jako patron myśliwych i leśników-Maciej Rachwał KŁ.'DIANA' Mielec.

     Podstawowe zasady bezpieczeństwa p.pożarowego oraz wyposażenie pojazdu straży

pożarnej i praca strażaków w rewelacyjny sposób została przedstawiona przez zespół JGR II w Mielcu w składzie;

asp.sztab Bik Piotr,st.ogn.Marszałek Andrzej,st.ogn.Głaz Piotr,st.str.Kotula Kamil.

      Na pożegnanie 'Darz Bór' w wykonaniu dzieci rozniosło się w Goleszowskim lesie.

kol.Maciej Rachwał