Poszukiwania padłych dzików - ASF

 

W dniu 26.06.2021 zorganizowano poszukiwania padłych dzików na terenie Koła Łowieckiego„Diana”Mielec oraz na terenie koła „Knieja”Mielec. W akcji brali udział: Wojewódzki Lekarz Weterynarii z Krosna ,Powiatowy Lekarz Weterynarii z lekarzami inspektoratu Weterynarii z Mielca, Szef Sztabu Kryzysowego powiatu mieleckiego z pracownikami. Zaangażowano do szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z Garnizonu Dębickiego w ilości 150 osób. Uczestniczyli również Łowczy Okręgowy PZL z Rzeszowa, Prezesi Kół „Diana”Mielec i „Knieja”Mielec oraz łowczy Koła „Diana” i Koła „Knieja” wspólnie z myśliwymi tych kół. W działaniach uczestniczył także Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma wraz pracownikami Straży Leśnej. Przeszukaniem objęto tereny w obrębie cieków wodnych i zbiorników. Wytypowano w obwodzie 70 pk teren lasu od miejscowości Przecław, Wólka Błońska, Wyłów. W obwodzie 58 pk przeszukaniem objęto miejscowości Rydzów, Podleszany, Wyłów, Goleszów oraz Góry Goleszowskie. Przeszukano również prywatne lasy, zakrzaczenia i zarośla w okolicy przebiegającego kanału Goleszowskiego. Miejscowość Zaborcze została przeszukana przy przebiegającej rzece Wiśnia od strony przylegającego do rzeki lasu, traw i zakrzaczeń. W trakcie przeszukania odnaleziono łącznie osiem sztuk padłych dzików na terenie obwodów dzierżawionych przez Koło Łowieckie „Diana” Mielec . Lekarze Weterynarii dokonali pobrania materiału do badań odnośnie ASF. Padłe dziki zostały zabezpieczone i zostaną zutylizowane. Miejsca znalezienia zostały dokładnie zdezynfekowane. Po zakończeniu całej akcji poszukiwawczej zostali dokładnie zdezynfekowani wszyscy uczestnicy oraz pojazdy biorące udział do przemieszczania się po terenie.

Zarząd Koła składa serdeczne podziękowania wszystkim biorącym udział w poszukiwaniach i kolegom myśliwym zajmującym się logistyką.