Polowanie zbiorowe 05.01.2020r

 

W dniu 05.01.2020r odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 70

Prowadzący polowanie kol.Wojciech Rachwał

Organizator polowania kol.Wiesław Dziewit (dziękujemy za sponsorowanie śniadania)

Pokot:dwa dziki

Król polowania kol.Jan Węgiel (dzik)