Wizyta dzieci 16.05.2019r

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu byli po raz pierwszy
uczestnikami zajęć z cyklu Eduko-Plener w dniu 16.05.2019 r
przeprowadzonych w Domku Myśliwskim Koła Łowieckiego DIANA Mielec.
Cykl spotkań obejmował tematy związane z ochroną przyrody ,gospodarką leśną,myślistwem i kultem
Św.Huberta-które poprowadził kol.M.Struzik. Apiterapia-wszystko o pszczołach ich znaczenie w
przyrodzie i zagrożeniach, zajęcia poprowadził  właściciel Pasieki Maciejka M.Warcholak.
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i nagłego zatrzymania
krążenia zajęcia poprowadził kol.M.Rachwał. Całość spotkania zwięczyło ognisko z  grillem i słodkim
poczęstunkiem przygotowanym przez Koło Łowieckie DIANA Mielec.
W blasku słońca i świetnych humorach po zajęciach młodzież pożegnała się myśliwskim DARZ BÓR.

fot.Maciej Rachwał