Wizyta dzieci 16.05.2017r

W dniu 16.05.2017r w domku myśliwskim Koła Łowieckiego "DIANA" - Mielec

przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej z

Rzochowa. Szkołę Podstawową z Rzochowa gościliśmy w ramach programu

edukacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego: „Ożywić pola - Rok gęgawy”

oraz w ramach szkolenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i

„Zachowaniem się w sytuacjach spotkania ze zwierzętami dziko żyjącymi".

„Rok gęgawy” - zajęcia poprowadził kol. Mieczysław Struzik z ramienia ZO PZŁ.

Została przedstawiona historia łowiectwa, oraz kult Św.Huberta.

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i "Zachowanie się w

sytuacjach spotkania ze zwierzętami dziko żyjącymi" - zajęcia przeprowadzili:

myśliwy z Koła Łowieckiego "DIANA" Mielec kol. Maciej Rachwał oraz

kol. Jakub Betlej pracownicy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Zabezpieczenie transportu (autokaru) dla uczniów i nauczycieli szkoły w

Rzochowie zorganizował myśliwy, członek Koła Łowieckiego „DIANA" - Mielec

kol. Dominik Rzeźnik, którego firma zabezpieczała nieodpłatnie już drugie z kolei

takie szkolenie dla uczniów.

Spotkanie odbyło się przy ognisku, pieczonej kiełbasce i słodkim poczęstunku.

Nad całością spotkania pieczę sprawował Prezes Koła Łowieckiego

„DIANA” – Mielec kol. Wiesław Krupa.

foto:kol.Maciej Rachwał i Dominik Rzeźnik