Kolejna wizyta dzieci - maj 2017r

W dniu 08.05.2017r w Domku Myśliwskim Koła Łowieckiego "DIANA" MIELEC gościliśmy dzieci z Przedszokla Miejskiego nr 2 w Mielcu, klasa zerowa. Zajęcia edukacyjne dotyczyły zachowania się w lesie w sytuacjach spotkania ze zwierzętami dziko żyjącymi oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach.Celem szkolenia było uzyskanie wiedzy w obszarach: jak prawidłowo wezwać służby ratownicze,postępowanie ze skaleczeniem, postępowanie ze złamaniem,postępowanie przy omdleniach i zasłabnięciach,szkolenie NZK na fantomie,jak prawidłowo zachować się w lesie,jaką przyjąć pozycję podczas ataku dużego psa oraz pokaz sprzętu ratownictwa medycznego.Podsumowaniem spotkania była wspólna biesiada przy grillu i słodkim poczęstunku. Zajęcia poprowadził myśliwy z Koła Łowieckiego "DIANA" MIELEC, a zarazem będący zawodowo ratownikiem medycznym przy PSPR w Mielcu kol.Maciej Rachwał.