Ogłoszenie 01.03.2017r

Łowczy Koła "Diana" zawiadamia:

Zgodnie z podjętą uchwałą do końca miesiąca marca mają być wyczyszczone paśniki

z zimowej karmy. Myśliwi Koła Łowieckiego "Diana" proszeni są o wyczyszczenie swoich paśników.

Wydawanie nowych odstrzałów będzie uzależnione od stanu czystości paśników każdego myśliwego.

Odstrzały będą wydawane z dniem 01.04.2017r

Darz Bór.