ROK GĘGAWY

W dniu 13.02.2017r w domku myśliwskim Koła Łowieckiego "DIANA"

Mielec przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły

podstawowej z Książnic. Tematem pierwszych zajęć był ogólnopolski

program Polskiego Związku Łowieckiego"Ożywić pola" - Rok gęgawy -

zajęcia poprowadził kol.Mieczysław Struzik z ramienia ZO PZŁ.

 Tematem drugich zajęć było "Udzielanie pierwszej pomocy

przedmedycznej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia" oraz

"Zachowanie się w sytuacjach spotkania ze zwierzętami dziko żyjącymi"

- zajęcia przeprowadzili: myśliwy z Koła "DIANA" Mielec kol.Maciej

Rachwał oraz kol.Jakub Betlej pracownicy Powiatowej Stacji Pogotowia

Ratunkowego w Mielcu. Zabezpieczenie transportu (autobus) dla uczniów

i nauczycieli szkoły w Książnicach  zorganizował myśliwy członek Koła

"DIANA" Mielec kol.Dominik Rzeźnik. Spotkanie odbyło się przy ognisku,

pieczonej kiełbasce i słodkim poczęstunku.

Tekst: Maciej Rachwał.

fot.Anna Foryt i Dominik Rzeźnik,