Ogłoszenie 01/11/2016 dla myśliwych Koła "Diana"Mielec

Zarząd Koła Łowieckiego "Diana" Mielec informuje:

1.Proszę wszystkich myśliwych Koła "Diana" o sprawdzenie stanu technicznego paśników i lizawek,

oraz uzupełnienie sianem, kukurydzą i solą do dnia 25.11.2016r. Kukurydza i sól znajduje się

u kol.Dawida Działo.

2.W dniu 26.11.2016r od godz.13:00 - 14:00 w siedzibie Koła "Diana" (domek myśliwski)

skarbnik koła będzie pełnić dyżur i zbierać zaległe składki oraz inne zaległości finansowe.

Zarząd Koła "Diana" prosi wszystkich myśliwych o uregulowanie składek

oraz dostarczenie dokumentów dotyczących badania upolowanych dzików.

3.Łowczy Koła "Diana" będzie wypisywał nowe odstrzały.

4.Proszę o dostarczenie parostków kozłów do wyceny - bardzo ważne!

Darz Bór.