Polowanie zbiorowe 18.01.2015r

W dniu 18.01.2015r odbyło się polowanie zbiorowe w obwodzie 70

Prowadzący polowanie: kol.Paweł Sowa

Organizator polowania: kol.Jacek Dąbrowski (dziękujemy za sponsorowanie śniadania)

Król polowania: kol. Wiesław Głód (dzik)

Wicekról polowania: kol. Michał Sznajder (dzik)

Wicekról polowania: kol. Waldemar Krupa (dzik)

Król pudlarzy: kol. Adam Zaskalski