Prof. dr hab. Jan Szyszko

Komunikat prasowy

 W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym ukazała się informacja w programie 82 posiedzenia Sejmu mówiąca, że nocą miedzy 17 i 18 grudnia 2014 roku, w godzinach 21:30 – 1:30 odbędą się glosowania, obejmujące między innymi, uzupełnienie porządku dziennego o rozpatrzenie:

- obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego i Polskiej Ziemi oraz,

- poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji, dotyczącego również przyszłości Polskich Lasów Państwowych.

W wypadku pozytywnego głosowania debata sejmowa nad tymi punktami będzie miała miejsce nocą między 18 i 19 grudnia. Należy przypuszczać iż głosowania nad tym punktami będą miały miejsce 19 grudnia w godzinach 12:00 – 13:30.

Podaję tą informację, gdyż 9 maja złożyłem, wraz z wymaganymi załącznikami (ponad dwa miliony podpisów) wniosek, o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” i Polskiej Ziemi

Dnia 10 czerwca 2014 roku poinformowała mnie, ówczesna Pani Marszałek Ewa Kopacz, o pozytywnym zakończeniu weryfikacji podpisów obywateli popierających wniosek o referendum.

Do dnia dzisiejszego dostarczyłem do biura Marszałka Sejmu ponad 2.5 miliona podpisów prosząc równocześnie kilkukrotnie o wprowadzenie tego punktu pod obrady

Ponieważ tradycją sejmową III RP staje się zwyczaj debatowania nad sprawami najważniejszymi dla Państwa pod osłoną nocy, zwracam się z gorąca prośbą do wszystkich tych, którzy zbierali podpisy jak i tych co się podpisali pod referendum o śledzenie posiedzenia Sejmu nocą na przełomie 17 i 18 grudnia oraz również nocą na przełomie 18 i 19 grudnia. Mam nadzieję że będzie można tego dokonać za pomocą Internetu.

Prof. dr hab. Jan Szyszko

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski

Pełnomocnik umocowany do zgłoszenia wniosku o referendum ogólnokrajowe

Poseł na Sejm RP

 Warszawa dnia 16 grudnia 2014 roku