Wiadomość dla myśliwych Koła"Diana"Mielec

W dniu 30.11.2013r o godz.13:00 - 14:00

w siedzibie koła "Diana" domek myśliwski skarbnik
koła pełni dyżur i będzie zbierał pieniądze na bieżące
składki, oraz składki zaległe.
Zarząd koła "Diana" prosi wszystkich myśliwych
o uregulowanie wszystkich zaległości.
Darz Bór